För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Information om "Företagspelaren" Vänsterkolumnen på AHN Nerjas webbplats är ämnad för företag som vill stödja AHN Nerja verksamhet och samtidigt få en direktkontakt till dess medlemmar. Dessa företag får då ett litet fält, nedan kallat kontaktlänk, i företagspelaren som länkas till företagets webbplats eller annat informationsmaterial tillgängligt över Internet. Det finns två typer av kontaktlänkar: en ikon i storleken 155 * 35 pixlar till ett pris av 75€ per kalenderår en ikon i storleken 155 * 80 pixlar till ett pris av 150€ per kalenderår Ikonen kan bestå av en animerad gif-fil (som rullande byter text) eller av en rektangel med fast text. Nya kontaktlänkar skall betalas i förskott innan de införes på webbplatsen. För ändring av kontaktlänk debiteras 20€. Efter betalning av kontaktlänken är företagspartnern berättig att göra en max 5 minuter lång presentation av sin verkamhet vid ett av AHN Nerjas veckomöten. Presentationstillfället ska avtalas med ordföranden i förväg. När det gäller animerad gif-fil kan den endera upprättas av företagspartnern eller av webmaster enligt företagspartnerns instruktion. För mer information kontakta webmaster@ahn-nerja.org. Normalt debiteras inte detta arbete. Placeringen av länkarna kommer löpande (ca 1 gång i veckan under AHNs säsong) att flyttas så att de byter position. Företagspelaren, är precis som webbplatsen i sig själv, en dynamisk aktivitet och vi hoppas naturligtvis att kunna förbättra den i framtiden. Har Du några synpunkter eller önskar mer information är Du välkommen att kontakta webmaster@ahn-nerja.org. Kontaktperson i styrelsen: Lars G Jonsson