För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Festverksamheten Verksamhetsansvarig för festkommittén är Anette Flodin, mail: fester@ahn- nerja.org. Telefon +46706090091 Anette samordnar och leder festkommitténs verksamhet och utser sina medhjälpare samt anordnar minst 2 fester per säsong varav en höstfest i enlighet med beslut i styrelsen och med en budget på 800€. -------------------------------------