Företagspelaren
Att registrera sig i sin kommun - empadronarse I Spanien har kommunen ingen rätt att inkomstbeskatta sina invånare. All inkomstskatt betalas till staten och fördelas via regionala myndigheter ut till kommunerna. Fördelningsnyckeln är antalet registrerade invånare i kommunen. Därför är det viktigt att de som kan registrerar sig så att kommunen kan få de bidrag som de har rätt till. Registrerade invånare bör alla vara som bor i en kommun mer än tre månader eller som regelbundet uppehåller sig där. Registrering har inget att göra med personens skatteförhållanden i Spanien eller i annat land. Registreringen ger vissa fördelar och är ett krav för viss service. Bl.a. ska man vara registrerad för att få: reducerad pris på inträde till det kommunala badhuset och sport stadium rätt till att köpa bil eller moped registrera barn i skola rabatterat pris på 30€/mån på Verano Azulparkeringen om man varit registrerad i 1 år rabatt vid Carabeo- och Kommunhusparkeringen (kan vara väntelista) rätt till att gifta sig och registrera samboförhållande rätt till att rösta i kommunal- och i EU-val pensionärsrabatt på Verano Azulbussarna (Residenta invånare har ytterligare fördelar av att vara registrerade.) Så här gör man: 1. Om man äger en bostad i kommunen. Ta med följande handlingar till kommunen. En räkning som är registrerad på bostaden typ el, vatten, internet eller telefon där namn och adress framgår. Alternativt kan köpeavtalet på bostaden användas. Dessutom ska en i Spanien giltig identifikationsavhandling tas med – t.ex pass. Det rekommenderas att man tar med N.I.E.-kortet vid registrering men det är inget krav. 2. Om man långtidshyr bostad i kommunen Har man tillgång till någon av de handlingar som anges i punkt 1 kan den användas. Alternativt tar man med kopia på hyreskontraktet, och om det inte är helt nytt så tar man även med en kvittering på senaste hyresbetalning. Dessutom ska en i Spanien giltig identifikationshandling tas med – t.ex pass. Betr. N.I.E.-kortet se pkt. 1. I Nerja Den som bor i Nerja kan dagligen mellan kl 09.00 – 14.00 gå till kommunhuset, stora ingången och sen till första disken t.v. För ytterligare information om registreringen i Nerja kommun hänvisas till Utlänningskontoret som ligger 30 m bortanför huvudingången och som håller öppet måndagar till torsdagar 10:00 – 13:30. Förnya registreringen Den som är resident ombedes förnya sin registrering vart 5:e år. Övriga ska förnya vart annat år. RS 2018-04-11
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!