För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Hjälp för att lösa problem som kan uppstå vid kontokortsbetalning av medlemsavgiften i AHN Nerja 1. Det går inte att logga in efter det att jag tryckt på “Medlemsknappen” 1. Medlem med lösenord Gäller alla som varit medlemmar efter 2016. Ta fram medlemskort och skriv in medlemsnumret som står längst ner till vänster på kortets framsida. Därefter fyller man in det självvalda lösenordet som står längst ner till höger på samma sida. Man ska alltså inte använda sig det användarnamn och det lösenord som står på baksidan. Det är generellt för alla medlemmar på medlemssidan. Har man inte medlemskortet tillgängligt ska man inte skapa ett nytt konto utan kontakta medlem@ahn-nerja.org och uppge för- och efternamn så får man ett e-brev med information om medlemsnummer och lösenordet. 2. Medlem utan lösenord Gäller för er som var medlemmar 2015 men inte varit medlemmar sedan dess. Då krävs att man har medlemsnumret tillgängligt för att man ska kunna logga in. Har man inte medlemskortet tillgängligt kan man kontakta medlem@ahn- nerja.org och uppge för- och efternamn så får man ett e-brev med information om medlemsnummer. 3. Ny medlem Kan inte logga in. Kontrollera att datorn eller surfplattan har internetförbindelse. Har den det kontakta då medlem@ahn-nerja.org . Sannolikt har tillfälligt programfel uppstått. 2. Det går inte att slutföra betalningen trots att ett giltigt kontokort används. Se till att kontokortet är öppet för: Köp på Internet Utlandsbetalning 3. Jag kan se att jag har betalat men jag får inget medlemskort i min e-brevlåda Det kan bero på följande: e-brevet har hamnat i mappen för skräppost Det är en felaktig e-postadress som registrerats i medlemsregistret. Kontrollera enligt: -Menypunkten “Medlemssystemet” -Klicka på “Medlemsknappen” -Logga in på “1. Medlem med lösenord” -Kontrollera att rätt e-mailadress är registrerad. Om någon annan har angiven adress sänds medlemkortet dit. Finns inte den felaktigt angivna e-mailadressen så får medlems-administratören besked om detta och försöker kontakta betalaren.