Petancan är nu åter igång! Nu spelar vi åter igen på våra banor. Dock max 28 spelare per omgång och max 4 spelare per bana! Kom i tid, först till kvarn gäller. [läs mer] Följ utvecklingen av Covid-19 i Nerja Facebooksidan “La Opinión de Nerja” rapporterar dagligen om utveckligen i Nerja. [läs mer ] Alla inomhusaktiviteter är inställda På grund av coronapandemin ställer vi tillsvidare in alla inomhusaktiviteter. Padel, Petanca och golf har kommit igång. Vandringarna är inställda. PCR-test vid inresa med flyg Fr.o.m 23 november måste man vid inresa till Spanien kunna uppvisa ett färskt PCR-test, max 72 timmar gammalt, som intygar att vederbörande ej är smittad av SARS-CoV-2. Det måste styrkas med originalintyg, på papper eller digitalt, på spanska eller engelska. [läs mer] , Använd munskydd Munskydd ska användas permanent i alla publika sammanhang, både utom- och inomhus detta gäller även idrottsutövning. Undantaget är vid själva förtäringen på restaurang eller bar. Läs mer på Sydkusten: [frågor och svar] Padron - registrera dig i kommunen! Vi har nu en uppdaterad instruktion över hur du registrerar dig i Nerja. [läs mer]. Uppdaterade: Dokument från Utlänningskontoret Bosse Viklund har översatt ett antal användbara lathundar och instruktioner från Utlännings- kontoret. [läs mer]
Webbplatsen uppdaterades senast 3 mars 2021 Formell information - “Aviso legal” Föreningens namn är Asociación Hispano – Nórdica de Nerja, i dagligt tal kallat AHN Nerja. Föreningen är registrerad hos La Delegada Provincial de Justicia y Admón. Publica i Málaga och med N.I.F G92302595 hos Minesterio de Hacienda. Asociación Hispano – Nórdica de Nerja är en ideell organisation. AHN Nerja kan kontaktas under hela året på e-mailadressen info@ahn-nerja.org. För mer information om föreningen hänvisas framförallt till denna webbplats. Försäljningsvillkor - Policy Personlig Information
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
.
Välkommen till padelträning för ny- börjare med Sebastian Arvidson! Vi är många som blivit förtjusta i att spela padel. Nu startar AHN Nerja padelträning för medlemmar i AHN. Gå med i facebookgruppen: AHN Padelträning Nerja för att kunna anmäla dig till träningen. [läs mer] Dokumentation för verksamhetsåret Nu finns följande dokumentation: Verksamhetsberättelse för 2020 [läs] Balansräkning för 2020 [läs] Budget för 2021 [läs] Information från styrelsen 2021-01-17 På vårt senaste styrelsemöte den 7 januari beslöt styrelsen att ställa in årsmötet som var planerat till den 22 februari på grund av Covid 19. Det kommer att bli två årsmöten i slutet av feb- ruari 2022. Först ska vi ha årsmöte för verksam- hetsåret 2020 och sedan för 2021. Vi får nog räkna med att ställa in de flesta aktiviteterna även under våren. Som läget är just nu så är vi igång med Golf, Petanca samt Padel alla övriga aktiviteter ligger nere. Om det skulle visa sig att läget förbättras nu när vaccineringen har kommit igång, så finns det inget som hindrar att vi startar upp olika aktiviteter. Eventuellt kommer vi att arrangera ett Beach- party i slutet av mars. Om detta återkommer vi dock. För styrelsen i AHN Nerja g/m Frank Andersson Ordförande Nu kan du betala ditt medlemsskap för 2021 i AHN Nerja på internet Smidigaste sättet att köpa sitt medlemkort är att göra det med kontokortsbetalning över nätet. Klicka på “Medlemssystem” i menyn ovan och följ sedan instruktionerna. Avgiften för 2021 är 20€. Kom ihåg att medlemskort nedladdat på mobil eller läsplatta också accepteras.