Styrkegympa måndag och onsdag Måndagar kl 10:00 - kl 11:00 är vi på Hotell Tobloso, ingen anmälan behövs här. Onsdagar kl 10:00 - kl 11:00 är vi i Boka Nerjas lokal, max 10 deltagare. Obs! Anmälan via Facebookgruppen AHN Styrkegympan.Välkomna! Hjärtligt välkommen till Filmklubben! Onsdag 2 feb kl 16:00 på Centro Cultural visas The Father; en sorglustig film om demens. Efter filmen eftersnack på restaurang Dulce. Film 5€ och eftersnack 5€ [läs mer] [anmäl dig här] Ansökan om husläkare Du kan ansöka om husläkare på Ambulatoriet i Nerja för 3 månader. Samtidigt kan du beställa tid för vaccination. [läs mer] Vandringarna - nya ansvariga Agneta Löwgren har tagit över funktionärsrollen för Vandringarna. Agneta har tillsammans med Jan Hauge NFN planerat vandringarna för våren 2022. Thor Stensrud, NFN, kommer fortsätta underhållet av vandringskalendern. Betala ditt medlemsskap för 2022 i AHN Nerja Smidigaste sättet att köpa sitt medlemkort är att göra det med kontokortsbetalning över nätet. Klicka på “Medlemmar” i menyn ovan och följ sedan instruktionerna. Avgiften för 2022 är 20€. Kom ihåg att medlemskort nedladdat på mobil eller läsplatta också accepteras. Padron - registrera dig i kommunen Vi har nu en uppdaterad instruktion över hur du registrerar dig i Nerja. [läs mer]. OBS! Ny lokal för måndagsmöten Vi byter lokal till Hotel Toboso Chaparil på C/Chaparil 16 resten av hösten. [karta] Nya aktiviteter i vår lokal på Pintadan Lokalen på Pintadan rymmer max 12 sittande och kan användas till handarbete mm. Skicka förslag på aktiviteter till agneta@ahn-nerja.org
Webbplatsen uppdaterades senast 28 januari 2022 Formell information - “Aviso legal” Föreningens namn är Asociación Hispano – Nórdica de Nerja, i dagligt tal kallat AHN Nerja. Föreningen är registrerad hos La Delegada Provincial de Justicia y Admón. Publica i Málaga och med N.I.F G92302595 hos Minesterio de Hacienda. Asociación Hispano – Nórdica de Nerja är en ideell organisation. AHN Nerja kan kontaktas under hela året på e-mailadressen info@ahn-nerja.org. För mer information om föreningen hänvisas framförallt till denna webbplats. Försäljningsvillkor - Policy Personlig Information
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Ny Bridgen ställer in tillsvidare p.g.a. rådande smittläge [läs mer] Anmälan till årsmöte för verksamhets- åren 2020 och 2021 den 21 feb 2022 Välkommen att anmäla dig till årsmötena. Föreningen bjuder på en lättare förtäring. Anmälan stänger 16 februari kl 20:00 [anmäl dig här] Måndagsmöte 31 jan: Musikunder- hållning med Jan-Erik Dahlqvist Äntligen för första gången i Nerja med egna och andras låtar. Under kvällen kan det dyka upp gäster och bli några överraskningar. En live- föreställning. Välkommen. Anmäl dig till skidresan 2 februari! Nu är det dags att anmäla sig till skidresan 2 februari. [läs mer] [anmäl dig här] Årsmöte för verksamhetsåren 2020 och 2021 den 21 februari 2022 Följande tidplan gäller för årsmötet 15 januari: Motioner från medlemmarna ska vara styrelsen tillhanda Under januari: Kallelse med anmälan om deltagande publiceras på webbplatsen Senast sju dagar före årsmötet: Verksamhetsberättelse, bokslut, revisorernas rapport, valberedningens förslag samt medlemmarnas motioner och styrelsens synpunkter på dessa görs tillgängliga för medlemmarna AHN:s kansli Välkomna till vår nya expedition på Pintadan 109. Här kan du lösa medlemsskap och få information om vår förening. Vi har öppet på onsdagar mellan 14:00 och 16:00. [läs mer]
2022