Klubbens aktiviteter Som synes på listan under "AKTIVITETER" så är det fokus på att kunna erbjuda medlemmarna ett tilltalande och brett aktivitetsprogram. Syftet är att alla ska kunna finna något som kan "sätta krydda på vardagen". Huvudprincipen är att aktiviteterna ska vara självfinansierade och utan vinstintresse för vare sig klubben eller de som ansvarar för dessa. Dvs att deltagarna betalar vad det kostar att arrangera det program som erbjuds. Endast undantagsvis går föreningen in med bidrag till aktiviteterna. I samband med vissa arrangemang använder deltagarna privatbilar. Det finns en god gammal tradition i AHN att de som har lediga platser i sina bilar upplåter dessa till de som inte har tillgång till egen bil. Varje "fripassagerare" ombedes då att betala 1€ eller 2€ till chauffören. (1€ för resor kortare än sammanlagt 20 km och 2€ för de som är längre.) Det förutsätts att alla som deltar i föreningens aktiviteter mer än en gång också är betalande medlemmar. Varje medlem kan i allmänhet ta med sina gäster till våra aktiviteter. Biblioteket och Resor är dock endast tillgängliga för medlemmar. Varje aktivitetsansvarig är också ansvarig för att alla deltagare solidariskt betalar sin medlemsavgift i AHN Nerja. Företag som önskar erbjuda sina kunder deltagande i föreningens olika aktiviteter kan kontakta klubbens kassör för att sälja medlemskort till klubben. En annan mycket viktig sak att notera är att allt deltagande i klubbens aktiviteter sker på egen risk. Dvs att klubben påtager sig inget ansvar för vad som kan ske för en enskild person under ett arrangemang som klubben tagit initiativ till. Självklart försöker de som arrangerar en aktivitet att hjälpa till på bästa sätt om något skulle inträffa men klubben tar inte på sig någon form av juridisk ansvar. Vi hoppas att Ni skall få stor glädje av klubbens omfångsrika aktivitetsprogram!
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren