För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Vandringarnas svårighetsgrad För att korrekt bedöma svårighetsgrad enligt nedanstående skala skall hänsyn tas till hur många timmar en vandring beräknas pågå. Hur lätt eller besvärlig en enskild vandring är bedöms av vandringsledaren med avseende på vandringens sammanlagda svårighetsgrad. En vandring kan således vara nästan övervägande en tvåa, men ändå bedömas som en trea om den har ett eller flera besvärliga partier. Från våren 2017 har vandringarna börjat benämnas lätta, medel och svåra vandringar. Nedan finns kopplingen till svårighetsgraderna: 1. Vandring mestadels på väg eller på bra stigar. Ingen eller måttlig stigning. Exempel: Plattvandring eller lätt vandring. 2. Vandring mestadels på bra stigar även om partier med dåliga eller skadade stigar kan förekomma. Lätt till medelsvår stigning. Medelsvår vandring eller lättare vandring. Exempel: Torrox Pueblo eller El Fuerte. 3. Vandring på stig eller vandringsled bitvis svårframkomlig med medelsvår till svår stigning. Medelsvår vandring. Exempel: Karavanvägen eller Marofinkan. 4. Längre konditionskrävande vandring på mer eller mindre framkomliga stigar eller bitvis i terrängen. Passager längs klippkant utan skyddsräcke kan förekomma. Partier med kraftig stigning. Krävande svår vandring. Exempel: Maroma, El Cielo eller Almedron. 5. Mycket krävande vandring bitvis i stiglös terräng där man kan tvingas ta sig fram på alla fyra eller klättra. (Organiseras normalt inte av föreningarna). Generellt varar tisdagsvandringarna cirka tre eller fyra timmar och de tidiga torsdagsvandringarna fem till åtta timmar. De senare torsdagsvandringarna varar cirka 3 – 4 timmar. När själva vandringen inte påbörjas vid Petanca-kansliet måste restiden läggas till angivna tider för att erhålla den totala tidsåtgången.