För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Nya   initiativ   på   aktivitetssidan   i   AHN   Nerja   inför   höstsäsongen 2019 Alla    de    aktiviteter    som    förra    säsongen    etablerades    har    fått    egna    sidor    här    webbplatsen och här presenteras i korthet de som ännu inte har startats. NYA VERKSAMHETER START HÖSTEN 2019. Styrelsen har meddelat att vi till kommande säsonger har en överenskommelse med Hotel Perla Marina att kunna förlägga ytterligare verksamhet dit. Ett glädjande beslut eftersom vi tidigare säsonger inte haft och kunnat erbjuda medlemmarna fler aktiviteter på grund av lokalbrist. För att kunna planera kommande verksamheter har ett flertal medlemmar framför olika önskemål om nya aktiviteter. Kan även finnas fler önskemål. Förutsättningar för att komma igång är att det finns ledare och att beslut sker i föreningens styrelse och i överensstämmelse med föreningens stadga. Till nedanstående aktiviteter finns ledare. Några av dessa är: 1. Släktforskning 2. Spansk kulturhistoria i Andalucia och Nerjas närområden 3. IT, telefoni, data och TV och enklare websidehantering 4. GÅ-FOTBOLL 5. Vattengymnastik Det vi behöver nu är intresseanmälning till de ovan nämna fem nya aktiviteterna. Var de innehåller meddelas efter att en intresseanmälan är gjort. Avsikten är att de skall genomföras i studiecirkelform och pågå en gång i veckan. Anmälan om intresse med uppgift om namn, medlemsnummer och aktivitet till christer@ahn-nerja.org VÄLKOMMEN TILL HÖSTEN 2019. PS! Vill Ni som läser detta och vill vara med i vårt ledargäng så finns det plats för alla och sprid gärna budskapet vidare. Det är vi tillsammans som gör föreningen. Nedan ser ni bilder från olika pågående verksamheter ANDRA AKTIVITETER. Önskemål   om   andra   aktiviteter   finns   såsom   motionsdans,   gåing-grupper,   dart   och kubbspel.   Så   fort   vi   har   intresserade   personer   att   leda   nya   aktiviteter   så   kan   dessa starta.     Verksamheterna     skall     bära     sina     egna     kostnader.     Mera     spontana infall/aktiviteter   välkomnas   eftersom   vi   är   så   många   medlemmar   som   vill   vara   med från tid till annan. Christer Bertling Aktivitetssamordnare 633 268 363 – 0046-708972030