PADEL TENNIS Fler   och   fler   vill   vara   med   och   spela   padel   och   de   banor   vi   har   räcker   inte   längre   till.   Vi kommer   därför   att   INFÖRA   obligatorisk   anmälan   till   varje   speltillfälle,   d.v.s.   vi   spelar måndagar, onsdagar klockan 12:00 och fredagar klockan 14:00. Varför    obligatorisk    anmälan.    Därför    att    vi    måste    boka    banorna    tre    veckor    innan speltillfället.   Vi   kommer   också   att   nivågruppera   spelgrupperna   som   blir   fyra   vid   varje speltillfälle.   Vi   kommer   att   prova   oss   fram   så   vi   kan   hitta   de   rätta   formerna   och   om möjligt att det kan passa alla. En   NYHET   blir   att   vi   inrättar   en   nybörjargrupp   på   fredagar   med   start   klockan   13:00. Varje   speltillfälle   kostar   2,50€   oavsett   på   vilken   nivå   man   befinner   sig.   Racket   finns   att hyra.   Det   går   också   att   köpa   ett   klippkort   för   8   ggr   för   20€   av   vår   verksamhetsledare Jörgen Flodin. Jörgen kan nås på +46 706 664 404 eller via pad el@ahn-nerja.org . Kommer   det   ytterligare   intresserade   är   vi   inte   främmande   för   att   starta   nya   grupper   andra   tider.   Speciellt   roligt   är   att   det   börjar   komma   flera   kvinnor.   VÄLKOMNA   att   prova på! Följande tider gäller på de kommunala banorna: Måndagar 12:00           Onsdagar 12:00 Fredagar. 14:00 (Padel spelas inte på röd dag i Spanien eller i Sverige) Pris: 2,50€ per timma. Racket finns att hyra. Intresseanmälan till padel@ahn-nerja.org  Väl mött! Jörgen Flodin Verksamhetsledare Telefon +46 706 664 404 TEN NIS TENNISEN PÅGÅR uppe vid de kommunala banorna vid ambulatoriet varje fredag kl 10:00 eller annan tid enligt överenskommelse med Ulf. Du meddelar om du kan komma till André Pikosz  +46 706 816 250 tennis@ahn-nerja.org. Verksamheten avsedd för både män och kvinnor. VÄLKOMNA!
För mer info klicka här Klicka på våra företags- partners länkar nedan och se vad de har att erbjuda!
Företagspelaren
Klicka på bilden för lite info om padel